Galicja

Nowe Oficjalne Interpretacje FIBA 2018

08.02.2018

W dziale SZKOLENIE/PRZEPISY I INTERPRETACJE zamieściliśmy najnowsze Oficjalne Interpretacje Przepisów Gry w Koszykówkę, które obowiązują od 1 lutego 2018 roku. 

 

 

 

Wprowadzenie 

Interpretacje przedstawione w niniejszym dokumencie są Oficjalnymi Interpretacjami Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę FIBA 2017 i obowiązują od 1 lutego 2018 roku. Jeżeli interpretacje zawarte w tym dokumencie różnią się od publikowanych poprzednio Oficjalnych Interpretacji FIBA, niniejszy dokument ma pierwszeństwo. 
Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę FIBA są zatwierdzane przez Zarząd Główny FIBA i są okresowo zmieniane przez Komisję Techniczną FIBA.
Przepisy te, są formułowane tak przejrzyście i zrozumiale jak to tylko możliwe, ale omawiają raczej zasady niż sytuacje meczowe. Nie wyjaśniają one w pełni wszystkich, różnorodnych sytuacji, które mogą wydarzyć się podczas meczu koszykówki. 
Celem tego materiału jest przedstawienie zasad i pojęć zawartych w przepisach gry, na przykładzie praktycznych sytuacji, które mogą wydarzyć się podczas meczu koszykówki. 
Interpretacje różnych sytuacji, mogą inspirować umysły sędziów i uzupełniać szczegółową wiedzę na temat samych przepisów. 
Podstawowym dokumentem, który określa zasady gry w zawodach FIBA pozostają jednak Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę FIBA, zgodnie z którymi sędziowie mają pełne prawo podejmowania decyzji w sytuacjach, które nie są określone w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę FIBA lub w Oficjalnych Interpretacjach FIBA. 
W celu zachowania spójności w całym dokumencie, „drużyna A” jest (pierwotnie) drużyną atakującą, a „drużyna B” drużyną broniącą. Zawodnicy oznaczani są A1-A5 oraz B1-B5, a zmiennicy A6-A12 oraz B6-B12. 
* Tekst wyróżniony na żółto – nowe interpretacje oraz zmiany w stosunku do interpretacji publikowanych poprzednio 
« cofnij
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage